ورودتماس با ما

 

نمونه سوال دانشگاهي - دروس عمومي


مجموعه كامل نمونه سوالات دروس عمومي رشنه هاي دانشگاهي

مجموعه كامل نمونه سوالات دروس عمومي رشنه هاي دانشگاهي


براي دانلود رايگان اين نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد

 قابل توجه دانشجویان رشته پیام نور:مجموعه کامل و بی نظیری از نمونه سوالات و آزمونهای رشته های پیام نور در مقطع های مختلف از سال 86 تا 90

جهت دیدن این محصولات کلیک کنید


انقلاب اسلامي ايران -نمونه سوال 1 -دانلود

انقلاب اسلامي ايران -نمونه سوال 2 -دانلود

انقلاب اسلامي ايران -نمونه سوال 3 -دانلود

انقلاب اسلامي ايران-نمونه سوال 5  -دانلود

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  -دانلود

انگليسي مقدماتي  -دانلود

آشنايي با قانون اساسي -نمونه سوال 1 -دانلود

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -نمونه سوال 2 -دانلود

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-نمونه سوال 3  -دانلود

زبان انگليسي مقدماتي -نمونه سوال 1 -دانلود

زبان انگليسي مقدماتي -نمونه سوال 2 -دانلود

زبان انگليسي مقدماتي -نمونه سوال 3 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 1 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 2 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 3 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 4 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 5 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 6 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 7 -دانلود

اخلاق اسلامي-نمونه سوال 1-دانلود

اخلاق اسلامي-نمونه سوال 2 -دانلود

اخلاق اسلامي – مباني و مفاهيم -دانلود

اصول و مباني مديريت اسلامي -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 1 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 2 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 3 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 4 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 5 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 6 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 7 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 1 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 2 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 3 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 4 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 5 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 6 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 1 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 2 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 3 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 4 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 5 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 1 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 2 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 3 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 4 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 5 -دانلود

زبان و ادبيات فارسي مقدماتي -نمونه سوال 1 -دانلود

زبان و ادبيات فارسي مقدماتي -نمونه سوال 2 -دانلود

زبان و ادبيات فارسي مقدماتي -نمونه سوال 3 -دانلود

زيست شناسي مقدماتي  -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 1 -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 2 -دانلود

فارسي عمومي-نمونه سوال 3  -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 4 -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 5 -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 6 -دانلود

فارسي مقدماتي  -دانلود

مهارت هاي تحصيلي در نظام آموزش از راه دور  -دانلود

مهارت هاي زندگي -دانلود

تفسير موضوعي قرآن -نمونه سوال 1 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن -نمونه سوال 2 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن -نمونه سوال 3 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن -نمونه سوال 4 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن كريم -نمونه سوال 1 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن كريم -نمونه سوال 2 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن كريم -نمونه سوال 3 -دانلود

تفسير موضوعي نهج البلاغه  -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 1 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 2 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 3 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 4 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 5 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 6 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 7 -دانلود

رياضي مقدماتي  -دانلود

رياضي مقدماتي 1  -دانلود

رياضي مقدماتي 2  -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 1 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 2 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 3 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 4 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 5 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 6 -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام -نمونه سوال 1 -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام -نمونه سوال 2 -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام-نمونه سوال 3  -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام -نمونه سوال 4 -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام -نمونه سوال 5 -دانلود

تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسلام -نمونه سوال 1 -دانلود

تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسلام -نمونه سوال 2 -دانلود