ورودتماس با ما

 

نمونه سوال دانشگاهي - كامپيوتر

مجموعه كامل نمونه سوالات دروس رشته كامپيوتر

نمونه سوال كامپيوتر

براي دانلود رايگان اين نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای خواندن توضیحات و خرید پستی هر کدام از محصولات روی عکس مورد نظر کلیک کنید.بعد از خرید محصول مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید.

--------------------------------------------------------------------------------

مهندسي نرم افزار 1 – اصول طراحي نرم افزار –نمونه سوال 1-دانلود

مهندسي نرم افزار 1 – اصول طراحي نرم افزار -نمونه سوال 2-دانلود

مهندسي نرم افزار 1 – اصول طراحي نرم افزار –نمونه سوال 3-دانلود

مهندسي نرم افزار 2 –نمونه سوال 1-دانلود

مهندسي نرم افزار 2 –نمونه سوال 2-دانلود

مهندسي نرم افزار 2 –نمونه سوال 3-دانلود

نظريه زبان ها و ماشين ها –نمونه سوال 1-دانلود

نظريه زبان ها و ماشين ها – نظريه اتوماتا و زبان ها –نمونه سوال 2-دانلود

نظريه زبان ها و ماشين ها – نظريه اتوماتا و زبانها –نمونه سوال 3-دانلود

نظريه گراف و كاربرد هاي آن –نمونه سوال 1-دانلود

نظريه گراف و كاربرد هاي آن –نمونه سوال 2-دانلود

نظريه گراف و كاربرد هاي آن –نمونه سوال 3-دانلود

نظريه محاسبات –نمونه سوال 1-دانلود

نظريه محاسبات –نمونه سوال 2-دانلود

هوش مصنوعي –نمونه سوال 1-دانلود

هوش مصنوعي –نمونه سوال 2-دانلود

هوش مصنوعي –نمونه سوال 3-دانلود

هوش مصنوعي–نمونه سوال 4-دانلود

تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي -دانلود

جبر خطي عددي –نمونه سوال 1-دانلود

جبر خطي عددي –نمونه سوال 2-دانلود

ذخيره و بازيابي اطلاعات –نمونه سوال 1-دانلود

ذخيره و بازيابي اطلاعات –نمونه سوال 2-دانلود

روشهاي محاسبات عددي -دانلود

رياضي عمومي 1 -دانلود

رياضي عمومي 2 -دانلود

رياضيات مهندسي –نمونه سوال 1-دانلود

رياضيات مهندسي –نمونه سوال 2-دانلود

رياضيات مهندسي –نمونه سوال 3-دانلود

ريز پردازنده 1 –نمونه سوال 1-دانلود

ريز پردازنده 1 –نمونه سوال 2-دانلود

زبان تخصصي كامپيوتر –نمونه سوال 1-دانلود

زبان تخصصي كامپيوتر–نمونه سوال 2 -دانلود

زبان تخصصي كامپيوتر –نمونه سوال 3-دانلود

زبان ماشين و برنامه ريزي سيستم -دانلود

زبانهاي ماشين و برنامه سازي سيستم -دانلود

اصول طراحي پايگاه داده ها –نمونه سوال 1-دانلود

اصول طراحي پايگاه داده ها –نمونه سوال 2-دانلود

اصول طراحي پايگاه داده ها–نمونه سوال 3 -دانلود

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1 –نمونه سوال 1-دانلود

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1 –نمونه سوال 2-دانلود

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1 –نمونه سوال 3-دانلود

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1 –نمونه سوال 4-دانلود

اصول كامپيوتر 1 – برنامه سازي رايانه -دانلود

اصول كامپيوتر 2 –نمونه سوال 1-دانلود

اصول كامپيوتر 2 –نمونه سوال 2-دانلود

اصول كامپيوتر 2–نمونه سوال 3 -دانلود

اصول و مباني مديريت – اصول مديريت-دانلود

آمار و احتمال 1 -دانلود

آمار و احتمال 2 -دانلود

آمار و احتمال كاربردي-دانلود

آمار و احتمال مهندسي –نمونه سوال 1-دانلود

آمار و احتمال مهندسي –نمونه سوال 2-دانلود

آمار و احتمال مهندسي -دانلود

آمار و احتمالات كاربردي -دانلود

آناليز عددي 1 -دانلود

طراحي الگوريتم ها -دانلود

طراحي الگوريتم ها – طراحي و تحليل الگوريتمها –نمونه سوال 1-دانلود

طراحي الگوريتم ها – طراحي و تحليل الگوريتمها –نمونه سوال 2-دانلود

طراحي الگوريتم ها – طراحي و تحليل الگوريتمها –نمونه سوال 3-دانلود

طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي – زبانهاي برنامه سازي -دانلود

فيزيك پايه 1 -دانلود

فيزيك پايه 2 -دانلود

مباني فناوري اطلاعات –نمونه سوال 1-دانلود

مباني فناوري اطلاعات–نمونه سوال 2 -دانلود

مباني كامپيوتر -دانلود

مباني كامپيوتر و برنامه سازي -دانلود

متدولوژي ساخت سيستم هاي اطلاعاتي-دانلود

مدار الكتريكي 1 -دانلود

مدارهاي الكترونيكي –نمونه سوال 1-دانلود

مدارهاي الكترونيكي –نمونه سوال 2-دانلود

مدارهاي الكترونيكي –نمونه سوال 3-دانلود

مدارهاي الكترونيكي 1 -دانلود

مدارهاي منطقي –نمونه سوال 1-دانلود

مدارهاي منطقي –نمونه سوال 2-دانلود

مدارهاي منطقي –نمونه سوال 3-دانلود

مدارهاي منطقي –نمونه سوال 4-دانلود

برنامه ريزي خطي -دانلود

برنامه ريزي غير خطي -دانلود

برنامه سازي پيشرفته –نمونه سوال 1-دانلود

برنامه سازي پيشرفته –نمونه سوال 2-دانلود

برنامه سازي پيشرفته–نمونه سوال 3 -دانلود

برنامه سازي پيشرفته –نمونه سوال 4-دانلود

پايگاه داده ها –نمونه سوال 1-دانلود

پايگاه داده ها –نمونه سوال 2-دانلود

پايگاه داده ها – اصول طراحي پايگاه داده ها -دانلود

ساختمان داده ها –نمونه سوال 1-دانلود

ساختمان داده ها –نمونه سوال 2-دانلود

ساختمان داده ها و الگوريتم ها –نمونه سوال1 -دانلود

ساختمان داده ها و الگوريتم ها–نمونه سوال 2 -دانلود

ساختمان داده ها و الگوريتم ها –نمونه سوال 3-دانلود

ساختمان گستته – رياضي گسسته –نمونه سوال 1-دانلود

ساختمان گستته – رياضي گسسته –نمونه سوال 2-دانلود

ساختمان گسسته – رياضي گسسته –نمونه سوال 3-دانلود

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل –نمونه سوال 1-دانلود

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل –نمونه سوال 2-دانلود

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل –نمونه سوال 3-دانلود

سيستم هاي اطلاعات مديريت –نمونه سوال 1-دانلود

سيستم هاي اطلاعات مديريت –نمونه سوال 2-دانلود

سيستم هاي اطلاعات مديريت –نمونه سوال 3-دانلود

شبكه هاي كامپيوتري–نمونه سوال 1 -دانلود

شبكه هاي كامپيوتري –نمونه سوال 2-دانلود

شبيه سازي كامپيوتر -دانلود

شي گرا – سيستم هاي شي گرا -دانلود

شيوه ارائه مطالب علمي و فني –نمونه سوال 1-دانلود

شيوه ارائه مطالب علمي و فني –نمونه سوال 2-دانلود

مستند سازي -دانلود

معادلات ديفرانسيل -دانلود

معماري كامپيوتر –نمونه سوال 1-دانلود

معماري كامپيوتر –نمونه سوال 2-دانلود

معماري كامپيوتر –نمونه سوال 3-دانلود

منطق رياضي -دانلود

مهدسي نرم افزار 2 -دانلود

مهندسي اينترنت –نمونه سوال 1-دانلود

مهندسي اينترنت–نمونه سوال 2 -دانلود

مهندسي اينترنت –نمونه سوال 3-دانلود

مهندسي اينترنت –نمونه سوال 4-دانلود